Sunday, November 26, 2006

Ila Auto

Kristoffer has a band, a new album and even a website: Check them out http://www.ilaauto.com They are really good live!
| More

Thursday, November 23, 2006

Nye Yrker

Nye yrker

INTRO:
En ny forskningsrapporten fra Institut for Fremtidsforskning i Danmark viser at yrker som betjener dine personlige behov blir viktige i en fremtid med økt velstand. Mange av dagens jobber forsvinner eller endres til det ugjenkjennelige. Vår tjenestemann Andreas Beining har tatt turen til instituttet og snakket med professor Mogens Kalle og hans tolk om hans spådommer for å få et glimt inn i fremtidens jobbmarked...

UTRO:
Dessverre var det ikke mulig for vår tjenestemann Andreas Beining å få mer ut av den tidligere snakksalige, men nå så glemske danske professoren. Men fremtiden, den vil nok neppe bli glemt!

It was broadcasted the 24.11.2006 on Radio Nova FM 99,3 at 12.30.

Download / Listen here!


Subscribe to this podcast via iTunes!

Labels:

| More

Great and funny stuff to buyMore great products are found at http://www.atypyk.com/

Labels: ,

| More

AdSense - Commercialized?

As some might have noticed, I have started with Googles AdSense two days ago. This does not mean that my site will become comercialized in any way. No siree! Still just as pointless as before!

However, please DO click the banner link, cause I just checked and one click earned me USD 1.95!! Thats crazy. Bling Bling I say.
| More

Customize Your Blogger Header

This could be usefull if you want to Customize Your Blogger Header with a GIF or something similar.

#header {
width:660px;
margin:0 auto 10px;
border:1px solid #cc;
background-color:#cc9900;
background-image: url(stars.gif);
}


Customize Your Blogger Header

Bloggerhedz

Customizing your header: add an image
customizing-your-header-add-image

How to Put a Background Image in Your Blog Header
how-to-put-background-image-in-your

tutorials/banners

Labels:

| More

Wednesday, November 22, 2006

Det hemmelig universitetet avslørt

Intervju med en ulovlig student

INTRO:
Forrige uke avslørte bydel St. Hanshaugen den ulovlige virksomheten til en dagmamma som i lenger hadde tilbydd hemmelige barnehageplasser til desperate foreldre.

Hver morgen har en gruppe barn blitt sluppet av på et fortau på St. Hanshaugen i Oslo, og så fraktet av denne dagmammaen med buss til en leilighet på Sinsen. Så mange som sju barn har vært i samme leilighet - eller «barnehage» - samtidig, uten at ordningen har offentlig godkjenning.

Vi i Radiotjenesten fikk nyss om at slik virksomhet ikke kun tilbys den yngre garde, men også studenter uten studieplass.

Vår tjenestemann Andreas Beining fikk etter mye research i tale en slik student, som naturligvis som ønsker å forbli annonym...

UTRO:
En ordknapp rektor der. Etter gjentatt forsøk har det ikke lykkes Andreas Beining å få videre uttalelser fra ham, da det viser seg at rektor Øystein Heggedal har flyttet og nå befinner seg på en hemmelig adresse. Antageligvis på sitt hemmelige universitet i utlandet.

It was broadcasted the 17.10.2006 on Radio Nova FM 99,3 at 12.30.

Download / Listen here!

ps. Subscribe to this podcast via iTunes!
| More

Tuesday, November 21, 2006

Westerdals gjør reklamen kjedeligere

Reklameguru Kjetil Try (47) mener norsk reklame blir dårligere fordi 98 prosent av produsentene er fra Westerdals reklameskole.

Tja, jeg har ikke gått på Westerdals, så kan bare si meg enig med Try.. :)
http://www.na24.no/naeringsliv/article722192.ece

Westerdøler
http://www.propaganda-as.no/php/debatt.php?iid=390605
| More

IdealWord Underlying Boredom Codes


FOSTER FAMILY 099 20092006
More bizarre artwork at: http://www.idealword.org/
| More

Leandro Yagust

| More

Choosing the Right PDF Preset

pdfCreating PDFs from CS is easy, however what are the default settings?

http://indesignsecrets.com
| More

Monday, November 20, 2006

White & Nerdy - Weird Al Yankovic

| More

Friday, November 17, 2006

OFFER FROM...

Dear Friend,
My name is Mr Hung , I work with International Bank of Taipei, Taipei Branch, Taiwan.
I have a Business Proposal of Forty Four million Five Hundred Thousand United State Dollars only ( $44,500,000.00 ) for you to handle with me in my bank.
This is a legitimate transaction with no risk involved if we work according to as planned.
I will need you to assist me in executing this Business Project from Taiwan to your country.
I need to know if you will be able to handle this with me before I explain to you in details?
If you are interested , do contact me via:ccyoun1@yahoo.com.tw
Kind Regards
Mr Hung ccyoun1@yahoo.com.tw

Anyone wnat to join me on this one? I am 100% sure that this is legite!!
| More

Thursday, November 16, 2006

Album covers

Great site for finding album covers (and backs)
http://www.coveralia.com

the osX app Album Cover Finder is also very useful.
| More

Monday, November 13, 2006

Color - No more black & white!


http://colourlovers.com
They love colors, I love this site! The best is the color palettes part. Example this palette called: "our eyes do not see"

Another quite good matching site.
http://www.colormatch.dk/
| More

Saturday, November 11, 2006

Compare types online


http://typetester.maratz.com/
| More

Friday, November 10, 2006

Radiotjenesten på vestkanten

To menn, et studio, 30 minutter jingleverskted. Dette er bare en av mange nye jingler vi har i Radiotjenesten.

It was broadcasted today on Radio Nova FM 99,3 at 12.30.

Download / Listen here!

ps. Subscribe to this podcast via iTunes!
| More

Thursday, November 09, 2006

Thomas Dybdahl konsert

Thomas Dybdahl live concert from the Netherlands for all you Thomas fans out there!
| More

Wednesday, November 08, 2006

Hu's On First

Hu's On First (We take you now to the Oval Office.)

George: Condi! Nice to see you. What's happening?

Condi: Sir, I have the report here about the new leader of China.

George: Great. Lay it on me.

Condi: Hu is the new leader of China.

George: That's what I want to know.

Condi: That's what I'm telling you.

George: That's what I'm asking you. Who is the new leader of China?

Condi: Yes.

George: I mean the fellow's name.

Condi: Hu.

George: The guy in China.

Condi: Hu.

George: The new leader of China.

Condi: Hu.

George: The Chinaman!

Condi: Hu is leading China.

George: Now whaddya' asking me for?

Condi: I'm telling you Hu is leading China.

George: Well, I'm asking you. Who is leading China?

Condi: That's the man's name.

George: That's who's name?

Condi: Yes.

George: Will you or will you not tell me the name of the new leader of China?

Condi: Yes, sir.

George: Yassir? Yassir Arafat is in China? I thought he was in the Middle East.

Condi: That's correct.

George: Then who is in China?

Condi: Yes, sir.George: Yassir is in China?

Condi: No, sir.

George: Then who is?

Condi: Yes, sir.

George: Yassir?

Condi: No, sir.

George: Look, Condi. I need to know the name of the new leader ofChina. Get me the Secretary General of the U.N. on the phone.

Condi: Kofi?

George: No, thanks.

Condi: You want Kofi?

George: No.

Condi: You don't want Kofi.

George: No. But now that you mention it, I could use a glass of milk.And then get me the U.N.

Condi: Yes, sir.

George: Not Yassir! The guy at the U.N.

Condi: Kofi?

George: Milk! Will you please make the call?

Condi: And call who?

George: Who is the guy at the U.N?

Condi: Hu is the guy in China.

George: Will you stay out of China?!

Condi: Yes, sir.George: And stay out of the Middle East! Just get me the guy at theU.N.

Condi: Kofi.

George: All right! With cream and two sugars. Now get on the phone.(Condi picks up the phone.)

Condi: Rice, here.

George: Rice? Good idea. And a couple of egg rolls, too. Maybe weshould send some to the guy in China. And the Middle East. Can you get Chinese food in the Middle East?
| More

Sunday, November 05, 2006

Podcast top 10

Apparently my podcast was at some point on the 9. place of most popular norwegian comedy podcasts a friend of mine whispered to me!

Well, I ain't anymore (buhu..) and I won't tell you how many subscribers I have, cause it's a sorry sight.. But at least I was "new & notable" on iTunes today!

Still something..
| More

Friday, November 03, 2006

Syke studenter


Flere og fler studenter setter helsa på spill for å studere. Alvorlig og akutt sykdom, migrene og kroniske lidelser som muskel- og skjelettplager gjør det nemlig spesielt problematisk for noen studenter å følge studieprogresjonen. Vår tjenestemann Andreas Beining har snakket med en student som virkelig har problemer med helsen....

It was broadcasted today on Radio Nova FM 99,3 at 12.30.

Download / Listen here!

ps. Subscribe to this podcast via iTunes!
| More

Visual Identity of Cornell Uni

| More

Create a PowerPoint Template


PowerPoint: what a stupid application! But, some think its useful. So i gotta learn how to make templates. Make the background as a 300dpi png for the best result!

Find out more here:
http://www.computorcompanion.com/LPMArticle.asp?ID=197
| More

Create Letterhead Templates in MS WordFollow www.CreativeTechs.com instructions. However, remember to place the image while in the header/footer view. "View -> Header/Footer"
(Only useful on a one-page document, or in a one-page section, or if it's the first page of a document or section.) If not placed in the Header, the image will not be locked and will easily move around when using the template.

Here are some HP letterhead suggestions

Labels: ,

| More